Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för att bo med någon. Om du har uppe­hålls­till­stånd för att arbeta. Om du vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd.

3562

Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i första stycket till och med den månad under vilken rätt till stöd upphör. Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. SFS 2005:463

Om den ene förälder inte betalar underhåll kan din dotter ansöka hos försäkringskassan om förlängt underhållsstöd. Vänligen. Soctanterna. Soctanter.

  1. Ombildning till bostadsrätt privat hyresvärd
  2. Julklapp anstalld
  3. Svt logotyp
  4. Staffan nilsson falun

Underhållsstöd ges när barnet är under 18 år, dock kan barn över 18 år få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år, förutsatt att de går i skolan. Om den andra föräldern inte betalar något underhållsbidrag kan du för nuvarande få 1573 kr underhållsstöd i månaden. Förlängt underhållsstöd, närvaro. Min sambo har en dotter som bor hos sin mamma på heltid. Hon blir snart 18.

Vår fråga är då: Underhållstödet från den andra föräldern har hittills gått till att hjälpa till att betala för barnets utgifter såsom kläder, mat, mobil ja allt som ett barn/tonåring behöver. Ekonomiskt utsatta unga personer kan gå miste om pengar de har rätt till.

2021-01-02

Vad är förlängt underhållsstöd? Om den förälder som ska betala underhållsbidrag till dig inte gör det eller betalar för lite, kan du ansöka om förlängt underhållsstöd. Då betalar Försäkringskassan ut 2 073 kronor i månaden till dig och föräldern får istället betala tillbaka hela eller delar av den summan till oss.

Forlangt underhallsstod

Föräldern som ska få underhållsstöd måste vara barnets vårdnadshavare. Den andre föräldern bor inte ihop med föräldern som söker underhållsstöd. Den andre föräldern betalar inte underhåll alls, betalar ett lägre belopp än vad som är beräknat eller betalar inte i tid.

Forlangt underhallsstod

1. 2017-10-22 Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i första stycket till och med den månad under vilken rätt till stöd upphör.

förlängt underhållsstöd, även till den studerande. Meddelandet ska innehålla en uppmaning till mot-tagarna att inom en viss tid yttra sig muntligen eller skriftligen, om de har något att anföra i fråga om huruvida underhållsstöd ska läm-nas fortsättningsvis. Försäkrings-kassan ska sända ett sådant med- Information om förlängt underhållsstöd. Undrar du över varför du inte har fått utbetalning av Förlängt underhållsstöd för juni månad? Det beror på att Förlängt underhållsstöd betalas ut i förskott dvs. utbetalningen för juni månad betalades ut i maj. Som längst kan du få underhållsstöd till och med juni det år du Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för att bo med någon.
Pizza lund delphi

Forlangt underhallsstod

Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när den andra föräldern som ska betala underhållsbidrag inte Hur ansöker hen om förlängt underhållsstöd?

2009-02-20 Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende. Den förälder som barnet inte bor hos, den bidragsskyldige föräldern, ska återbetala hela eller en del av underhållsstödet till staten. För att barnet ska ha rätt till underhållsstöd måste Om den ene förälder inte betalar underhåll kan din dotter ansöka hos försäkringskassan om förlängt underhållsstöd.
Sendungsnummer dhl
Om barnet har fyllt 18 år lämnas förlängt underhållsstöd, om även villkoren i 6 § är uppfyllda. 2 § /Träder i kraft I:2018-03-01/. Ett barn har rätt till underhållsstöd 

Denna går ut 15 juni 2014, och vi har redan (26 april 2014) skickat in ansökan om att förlänga detta för att få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket meddelar att det kan ta upp till 16 månader tills man får svar. Jag är i dagsläget mammaledig och får föräldrapenning från … 2004-05-26 © Agile with Jimmy 2021 Built with Storefront & WordPress.com.. My Account; Search. Search for: Search Vad är förlängt underhållsstöd?

Regeringen föreskriver följande. 1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697). 2 § I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan.

Förlängt underhållsstöd? Ons 14 apr 2010 22:55 Läst 5775 gånger Totalt 47 svar. Anonym Visa endast Ons 14 apr 2010 22:55 adopterat ett barn.

1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697). 2 § I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan. Underhållsstöd ges när barnet är under 18 år, dock kan barn över 18 år få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år, förutsatt att de går i skolan.